Cụ thể, đối với cấp tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 – 2022.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, trong thời gian chưa triển khai trên phạm vi toàn quốc, các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình hiện hành và đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Từ đó tạo cơ sở giúp cho học sinh và giáo viên làm quen trước, sau này chuyển sang áp dụng chương trình GDPT mới thuận lợi hơn.

Tại buổi họp báo chiều 19/1, GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình GDPT mới cho hay, vào tháng 4/2018 Bộ GD&ĐT có thể chính thức ban hành chương trình môn học mới. Sau đó, các cá nhân, tổ chức có thể khởi động biên soạn các bộ SGK. Ông cũng cho biết thêm “chưa thể trả lời câu hỏi về tiến độ làm bộ SGK mới của Bộ GD&ĐT.